Get Adobe Flash player

היצירה ככלי לריפוי וחשיבה יצירתית לאנשי ההוראה

ניצור נצייר נפסל את רגשותינוחוג ציור

ומה שנגלה יעורר את התת מודע שלנו וישחרר חסימות הורסות

השחרור המרפא יגרום לנו להרגשת שלווה ,שמחה ,והקלה.

והיצירה תעורר חשיבה יצירתית,

כפי שלא צריך לדעת לאהוב כדי לאהוב ,כך לא צריך לדעת לצייר בשביל לצייר.

נושאי הפעילות

סקלת הרגשות

מטרות

גיבוש צוות המוריםציור ופיסול

חשיפת המורים ליצירה ומשמעותה בחייהם

שחרור חסימות ,דעות קדומות. וביקורת עצמית

אמפטיה לעצמי ולתלמיד מולי

אני מחנך

חשיבה יצירתית בעברת נושאי הלימוד הכיתתי

חשיבה יצירתית באופן הפעלת תלמידי הכיתה

שיטת ההדרכה

עבודה פרטנית \ קבוצתית

שלב ראשון –יצירה לנושא

שלב שנישיתוף ,ותובנות לגבי הערך המוסף שבחינוך

מנחה

 איריס וקסלר-מנחה סדנאות לביטוי דרך האומנות