Get Adobe Flash player

סדנאות לתרבות ארגונית יעילה ומגבשת

למידע נוסף

חוג ציור

 

קהל יעד: וועדי עובדים,צוותי עובדים ומנהלי מחלקות

מטרה

הגדרת הערכים – בניית סולם הערכים האישי של כל משתתף, איתור הערכים הארגוניים, ובניית התאמה בין הערכים האישיים לערכים הארגוניים

לפניכם הצעה לסדנה מעצימה ומכוונת ,שכל תכני הסדנה מתואמים ותפורים לעולם התוכן והשפה המאפיינים של הארגון.

המדיום הציורי ככלי ,מאפשר התנסות יצירתית המעניקה למשתתפים גירוי חשיבתי על התנהלותם בעולם ומעלה למודעות דפוסי פעולה מקדימים ומעכבים.

השתתפות אקטיבית אין צורך בידע קודם בציור או באומנות

היצירה פונה להתנהגות הקוגניטיבית והאמוציונלית ומעניקה נקודת מבט אחרת מגוונת ורחבה .באמצעות היצירה אנו פונים אל החושים ומעוררים להתבוננות פנימית .

לאורך הסדנה נשתמש בכלים מעולם היצירה ,ההתנסות האישית והקבוצתית תסלול דרך מקורית לדיון בקרב המשתתפים על נושאי ליבה להעצמה אישית וארגונית.

לפרטים נוספים ולבניית סדנה בהתאמה אישית

איריס וקסלר
050-3797041