Get Adobe Flash player

סדנאות לביטוי אישי ביצירה

מוזמנים לקחת פסק זמן לבוא ולהשתתף בסדנה בת שלושה ימים שתתקיים בסטודיו “לחיות בתוך תמונה”

בהנחיית איריס וקסלר

הסדנה מציע הזדמנות לביטוי אישי דרך הציור. במהלך הסדנה יושם דגש על התכנים הבסיסיים כגון: התייחסות לפורמט,

אור וצל, תורת הצבע והרישום, משקלים עומק וזרימה. בניית סקיצה.

מתאים למעוניינים להרחיב את הידע בשפת הציור, ביכולת התבוננות והיחשפות לשיטות עבודה כגון: אקריליק, שמן, פחם

עפרונות וגירים צבעוניים.

עלות- 700 ש”ח

                                              לפרטים נוספים :  0503797041