Get Adobe Flash player

ציור על קנבס – לימוד ציור עם איריס וקסלר

שלב ראשון – בחירת רעיון שמעוניינים לבטא דרך הציור

לדוגמא – “יהיו ידיו אמונה עד בא שמש” – מתוך ספר שמות ,פרק יז

שלב שני – רישום ותכנון הנושא לציור על קנבס

שלב שלישי -הצבת הסקיצה

בשלב הרישום, תפקיד הדמיון והחשיבה היצירתית חוברים יחדיו ליצירה משותפת. כמובן שיש צורך להתייחסות לכללי הרישום הזרימה והמשקל. לציור על קנבס הבעתמחשבותינו ורגשותינו לסיטואציה מסוימת הינה חשובה ביותר, שלב תכנון התמונה מאוד חשוב כי מה שבחרנו יישאר אתנו עד גמר הביצוע, למעט תיקונים ושיפוצים אנטומיים (בציור גוף אדם) ,גאומטריים , ופרספקטיביים, בתהליך היצירה וציור על קנבס


ציור על קנבס

ציור על קנבס – שלב שלישי – תחילת עבודה בצבע – שלב הרקע

הרקע מופיע בחלק אחורי בגב הדמיות וחלקו הקדמי בתחתית הסקיצה
אם נתייחס לרקע לאחר ציור הדמויות ניצור תחושת הדבקה וחוסר השתלבות בין הרקע לדמיות
במכלול הכללי התמונה ניבנת מרקע ונושא המשתלבים זה בזה נכון לציור על קנבס


ציור על קנבס 2

שכבה שניה בצבע- לאחר בנית הרקע ,מתחילה עם הדמויות ,הבלטה של הנקודות הכהות בדמויות, התייחסות לאור ולצל


ציור על קנבס3

שכבה שלישית בצבע- עיבוד הדמויות ושילובם עם הרקע


ציור על קנבס4

סיום הסקיצה -עכשיו פונים לשלב הצבת הסקיצה על הקנבס


ציור על קנבס 5

העברת הסקיצה לקנבס

שלב א

.מניחים על הסקיצה דף שקוף ומשרטטים (במקרה הספציפי) מלבנים שווים


028

שלב שני קצת מתמטיקה

דצמבר 2014 057

. קנבס שבמקרה הספציפי הינו בגודל 170\110 ס”מ ומשרטטים על הקנבס את מספר המלבנים לפי קנה מידה שחישבתי


דצמבר 2014 060

.שלב שלישי מתחילים להעתיק מהסקיצה לקנבס מעתיקים מהמלבן שבסקיצה למלבן שבקנבס ,בטכניקת הגריד


027

שלב הבא ועד גמר היצירה נתון לשינויים


דצמבר 2014 097


ינואר 2015 024

.הדמיות ניצבות,ועכשיו לעבודה

מקור סופי

להרשמה לחוגי ציור