Get Adobe Flash player

The World Lips

שם התמונה-שפתי העולם
גודל-80ס”מ\100ס”מ
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
שנה:
אומנית-איריס וקסלר
תיאור התמונה
 “שפתי העולם” זוהי יצירה ראשונה בה החלטתי שהציור הוא מקצועי החדש לאחר עשר שנים במשרה של אשת שיווק בחברה המנהלת ניירות ערך,כבר התוודעתי לאנרגיה הרבה למיקוד והתכווננות בציור
לפעמים צייר ממוקד משקיע מאמץ רב בדומה לפתרון  משואה בעלת  נעלמים רבים. קו האופק המחבר בין שמיים לארץ במונו כרום סגלגל.
________________________________________________________
ציור מקורי-זמין מחיר -14,000 $
ליטוגרפיה גודל מקור 2500 $
ליטוגרפיות:
גודל- 44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח
גודל- 85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח
Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי

Moon Reflections in Eilat, Israel

שם התמונה -ירח באילת
גודל -90ס”מ\110ס”מ
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
שנה:
אומנית -איריס וקסלר
תיאור התמונה
עד שנת 2011 ירדנו אני משפחתי וחברי לקמפינג על שפת ים סוף בחולות של דרום אילת. הרי אילת צבועים בצבעים משתנים ,והים צלול ומלא חיים,אהבתי לצייר על כדים בזמן החופשות בים סוף,
כאן בתמונה בחרתי לצייר ליל ירח מלא בערב פסח שהשתקפות אורו של הירח מרצדת על גלי הים לכל הכיוונים ,כמו יהלומים חיים
________________________________________________________
ציור מקורי -זמין מחיר 15,000 $
ליטוגרפיה בגודל מקור- 5,000 $
ליטוגרפיות:
גודל- 44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח
גודל- 85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח
Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי

Corals

שם התמונה -אלמוגים
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
גודל -110ס”מ\120ס”מ
שנה:
האומנית-איריס וקסלר
תיאור התמונה
ריצוד האלמוגים בים סוף בתוך המים
___________________________________________________
מקור -זמין מחיר-12,000 $
סקנוגרפיה בגודל מקור +תעודת מקור- 3000 $
ליטוגרפיות
גודל-44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח
גודל-85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח
Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי

Carmel forest on fire 

שם התמונה-שרפה ביערות הכרמל
גודל- 104ס”מ\137.5ס”מ
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
שנה:
אומנית-איריס וקסלר
תיאור התמונה-
בשנת
2011 פרצה שריפה ענקית בת שבוע לפחות ביערות הכרמל בישראל,הרבה נספו בה
והרים של עצי אורן ואלון נשרפו,השרפה פגעה גם בבתים וברכוש וגרמה לסערה
גדולה בארץ . כתושבת קרית טבעון הקרובה ליערות הכרמל עוררה השרפה הרבה רגשות של פחד השרדות
הרבה מחברי האומנים הביעו את רגשותיהם ביצרה של אותה שריפה,וכמובן גם אני.
____________________________________________________________
מקור -זמין מחיר – 15,000 $
סקנוגרפיה+תעודת מקור, בגודל מקור  – 5,000 $
ליטוגרפיות
גודל 44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח
גודל 85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח
Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי

The fish pond

שם התמונה-ברכת הדגים
גודל -110ס”מ\120ס”מ
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
אומנית-איריס וקסלר
תיאור התמונה
כל קיץ אני יוצאת לקיבוץ בית אורן להנחיית סדנאות, ברכת הדגים ממוקמת ברחבה המרכזית של הקיבוץ,בציור תיארתי את השתקפות פני אישה מחייכות בתוך ברכת דגים רוקדים
“ברכת הדגים” ציור מקורי מחיר -30,000 $
סקנוגרפיה בגודל מקור -3,000 $
ליטוגרפיות 
 
גודל-44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח

גודל-85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח

Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי

Leaves in war

שם התמונה-עלים במלחמה
גודל 120ס”מ\110ס”מ
שמן על קנבס מתוח על מסגרת עץ
אומנית -איריס וקסלר
תיאור התמונה
בשנת 2006 בחודשי הקיץ פרצה מלחמת לבנון 2, מכיוון לבנון,כל הצפון כולל הותקף ע”י טילים ,לפני פרוץ המלחמה ציירתי על הקנבס צמרות עצים ממבט תחתון לגבי מעלה בשילוב קרני האור בצורת ספירלה
הציור התחיל מאוד פסטורלי ,במרכז הציור צירתי את הנשמות היוצאות מכדור הארץ, ואת העלים הנפשתי לתכונות האדם במסלול חייו,
עם פרוץ המלחמה העלים בצד שמאל למעלה הפכו לטילים נוחתים ומאיימים,התייחסתי לקרני האור החודרות מהמרכז כלפי חוץ
“עלים במלחמה”  ציור מקורי זמין מחיר- 35,000 $
סקנוגרפיה-גודל מקור-  3500 $
ליטוגרפיות
גודל-44.5ס”מ\27.5ס”מ- $180+משלוח
גודל-85ס”מ\55ס”מ – 450 $ +משלוח
Purchase
* כל ציור מקורי, סקנוגרפיה וליטוגרפיות ילוו בתעודת מקוריות וחותמת האמנית איריס וקסלר גם על הציור וגם בצד האחורי של הקאנבס. המחירים כוללים משלוח בינלאומי